Ledning

Ledning

Bystronic är en tillförlitlig partner för kraftfulla innovationer, lokalt tillgänglig kompetens och enastående service. Vi har en nära relation med våra kunder. Det skapar förtroende och ger en känsla av trygghet. Best choice är vårt motto. Det bär ledningen i Bystronic Group och alla våra medarbetare med sig världen över.

Förutom VD:n består ledningen i Bystronic Group av cheferna för följande områden: Markets, China, Development, Competence Center Cutting, Competence Center Bending, Ekonomi och IT, HR, Corporate Communications och Global Marketing.

Alex Waser, CEO
Alex Waser, CEO

Alex Waser är CEO för Bystronic Group sedan i april 2013. Innan han anslöt sig till Conzzeta-gruppen så verkade Alex Waser från 2010 inom Ecolab, en amerikansk leverantör av systemlösningar för livsmedelsindustrin, där han hade ansvaret för ett antal europeiska marknader. Från 1994 till 2010 arbetade han inom SPX-gruppen, ett företag som levererar verkstadsutrustning och diagnossystem för bilbranschen världen över. Under denna period hade han olika chefsuppdrag i Europa och USA, där det sista var som President of Service Solutions på SPX Europe GmbH, Hainburg (DE), med ansvar för regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika.

Affärsområden

Marknader

Johan Elster, Head of Business Unit Markets
Johan Elster, Head of Business Unit Markets

Johan Elster är chef för affärsområdet Marknader hos Bystronic sedan den 1 januari, 2013. I denna roll ansvarar han för alla marknader förutom Kina. Johan Elster började sin karriär hos Bystronic i oktober 1996 som VD för Bystronic Skandinavien. 2007 till 2008 var han Head of Market Region Northern Europe och från 2009 till och med 2012 President of Market Division NAFTA and Europe North. Innan han började på Bystronic var Johan Elster Commissioning and Start-up Manager på Ems Inventa AG.

Kina

Song You, Ph. D., President of Bystronic Group China
Song You, Ph. D., President of Bystronic Group China

I sin roll som VD för Bystronic i Kina är Song You sedan den 1 mars 2016 ansvarig för försäljnings-, marknads-, service- och produktaktiviteter. Han är också ansvarig för tillverkningen vid Bystronics produktionsenheter i regionen. Innan Song You började på Bystronic hade han olika ledningsfunktioner på Delphi Corporation och SPX Corporation i USA och Kina. Han har rönt framgångar inom flera områden, bl.a. inom FoU, marknadsföring och företagsledning. I sin senaste roll var han vice-VD i SPX Corporation med ansvar för regionen Asia Pacific.

Utveckling

Dr. Christoph Rüttimann, CTO
Dr. Christoph Rüttimann, CTO

Sedan i november 2017 är Christoph Rüttimann CTO (Chief Technology Officer) hos Bystronic Group med ansvar för Division Development. Christoph Rüttimann har närmare tio års erfarenhet och gedigna kunskaper inom både maskin- och laserteknik. Han har bland annat varit chef för kundapplikationer och Head of Research & Development hos ROFIN-LASAG AG och kommer närmast från en tjänst som FoU-ansvarig på TRUMPF Schweiz AG.

Kompetenscenter för skärning

Marco Vinanti, Managing Director of the Competence Center Cutting
Marco Vinanti, Managing Director of the Competence Center Cutting

Marco Vinanti är sedan den 1 februari 2015 chef på Bystronics kompetenscenter för skärning i Niederönz. I november 2010 kom Vinanti till Bystronic som chef för produktionen. Innan han kom till Bystronic hade han haft olika chefsfunktioner inom branscher som Power Tools, medicinteknik och maskintillverkning. Han har erfarenhet inom områdena produktion, logistik, inköp och produkthantering.

Kompetenscenter för bockning

Sven Künkels, COO/Managing Director of the Competence Center Bending
Sven Künkels, COO/Managing Director of the Competence Center Bending

Som operativ chef (COO) på Bystronic, ansvarar Sven Künkels sedan den 1 maj, 2015 för resurssnål (lean) produktion, kvalitet, försörjningskedjor och inköp. Sven Künkels började på företaget i januari 2001 som teknikchef och i augusti samma år fick han huvudansvaret för teknikfrågor inom företaget. Sedan oktober 2003 leder han Bystronics kompetenscenter för bockning. Innan han började på Bystronic var han driftchef på Benthin AG och hade dessförinnan olika ledningsroller på AUTOKRAFT GmbH och OTN Oberflächentechnik GmbH.

Affärsprocesser

Ekonomi och IT

Cornelia Gehrig, CFO + IT
Cornelia Gehrig, CFO + IT

Cornelia Gehrig ansvarar på koncernnivå för ekonomi och IT. Hon började i denna roll på företaget den 1 augusti 2011. Innan hon började på Bystronic hade hon globala chefspositioner inom olika branscher, bl.a. revision, försäkring och telekommunikation.

HR

Nicole Progin, Head of Human Resources
Nicole Progin, Head of Human Resources

Nicole Progin är sedan den 1 maj 2012 Bystronics HR-chef. Innan hon började på Bystronic hade hon ett flertal andra HR-chefspositioner, bl.a. som personalchef för EMEA på Swisslog AG i Buchs (AG) och HR-chef på Centris AG i Solothurn. Nicole Progin har en examen i företagsekonomi och har fortbildat sig inom personaladministration.

Företagskommunikation

Jean-Pierre Neuhaus,  Head of Corporate Communications
Jean-Pierre Neuhaus, Head of Corporate Communications

Jean-Pierre Neuhaus ansvarar för global företags- och marknadskommunikation på Bystronic. Han har haft denna befattning sedan i februari 2003. Han har mer än 25 års erfarenhet av företagskommunikation och PR, både på strategisk och operativ nivå. Jean-Pierre Neuhaus hade tidigare olika befattningar inom kommunikationsområdet på den schweiziska telekomkoncernen Ascom.

Cookies behövs för att du ska kunna använda Bystronic-koncernens webbplats utan begränsningar. Några av dessa cookies kräver ditt uttryckliga godkännande. Vi ber dig godkänna användningen av cookies så att du kan använda alla funktionerna på webbplatsen. Detaljerad information om vilken typ av cookies vi hämtar in, hur cookies används, i vilket syfte vi inhämtar informationen samt utgångsdatum för respektive cookie får du genom att klicka på ”Mer information”.

Denna webbplats använder cookies. Varför då?
”Klicka här” för att läsa mer.