“‘Best choice’ expresses what Bystronic stands for and especially why customers buy from us. For example, because we are a reliable partner and can offer local expertise.”
“‘Best choice’ expresses what Bystronic stands for and especially why customers buy from us. For example, because we are a reliable partner and can offer local expertise.”
Alex Waser, CEO
“‹Best choice›: Mental flexibility and creativity are vital to our success. We must always be able to adapt to the economic environment.”
“‹Best choice›: Mental flexibility and creativity are vital to our success. We must always be able to adapt to the economic environment.”
Cornelia Gehrig
“The goal of our ‘Best choice’-campaign is to give our company a new face and to bring it to life for customers, employees, and suppliers around the globe.”
“The goal of our ‘Best choice’-campaign is to give our company a new face and to bring it to life for customers, employees, and suppliers around the globe.”
Jean-Pierre Neuhaus
“‹Best choice›: We are where our customers are. This creates trust and gives or customers a sense of security.”
“‹Best choice›: We are where our customers are. This creates trust and gives or customers a sense of security.”
Johan Elster
“Best choice: A company is always an image of people who work there. Our employees only do good work when they are treated well.”
“Best choice: A company is always an image of people who work there. Our employees only do good work when they are treated well.”
Nicole Progin
1
2
3
4
5

Ledning

Alex Waser, CEO

Alex Waser, CEO

Alex Waser är CEO för Bystronic Group sedan i april 2013. Innan han anslöt sig till Conzzeta-gruppen så verkade Alex Waser från 2010 inom Ecolab, en amerikansk leverantör av systemlösningar för livsmedelsindustrin, där han hade ansvaret för ett antal europeiska marknader. Från 1994 till 2010 arbetade han inom SPX-gruppen, ett företag som levererar verkstadsutrustning och diagnossystem för bilbranschen världen över. Under denna period hade han olika chefsuppdrag i Europa och USA, där det sista var som President of Service Solutions på SPX Europe GmbH, Hainburg (DE), med ansvar för regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika.

 
 
 

Affärsområden

Marknader

Johan Elster, Head of Business Unit Markets

Johan Elster, Head of Business Unit Markets

Johan Elster är chef för affärsområdet Marknader hos Bystronic sedan den 1 januari, 2013. I denna roll ansvarar han för alla marknader förutom Kina. Johan Elster började sin karriär hos Bystronic i oktober 1996 som VD för Bystronic Skandinavien. 2007 till 2008 var han Head of Market Region Northern Europe och från 2009 till och med 2012 President of Market Division NAFTA and Europe North. Innan han började på Bystronic var Johan Elster Commissioning and Start-up Manager på Ems Inventa AG.

 

Kina

Dr. Song You, President of Bystronic Group China

Dr. Song You, President of Bystronic Group China

I sin roll som VD för Bystronic i Kina är Song You sedan den 1 mars 2016 ansvarig för försäljnings-, marknads-, service- och produktaktiviteter. Han är också ansvarig för tillverkningen vid Bystronics produktionsenheter i regionen. Innan Song You började på Bystronic hade han olika ledningsfunktioner på Delphi Corporation och SPX Corporation i USA och Kina. Han har rönt framgångar inom flera områden, bl.a. inom FoU, marknadsföring och företagsledning. I sin senaste roll var han vice-VD i SPX Corporation med ansvar för regionen Asia Pacific.

 

Utveckling

Christoph Rüttimann, Head of Division Development

Dr. Christoph Rüttimann , CTO

Sedan i november 2017 är Christoph Rüttimann CTO (Chief Technology Officer) hos Bystronic Group med ansvar för Division Development. Christoph Rüttimann har närmare tio års erfarenhet och gedigna kunskaper inom både maskin- och laserteknik. Han har bland annat varit chef för kundapplikationer och Head of Research & Development hos ROFIN-LASAG AG och kommer närmast från en tjänst som FoU-ansvarig på TRUMPF Schweiz AG.

 

Kompetenscenter för skärning

Marco Vinanti, Managing Director of the Competence Center Cutting

Marco Vinanti, Managing Director of the Competence Center Cutting

Marco Vinanti är sedan den 1 februari 2015 chef på Bystronics kompetenscenter för skärning i Niederönz. I november 2010 kom Vinanti till Bystronic som chef för produktionen. Innan han kom till Bystronic hade han haft olika chefsfunktioner inom branscher som Power Tools, medicinteknik och maskintillverkning. Han har erfarenhet inom områdena produktion, logistik, inköp och produkthantering.

 

Kompetenscenter för bockning

Sven Künkels, COO/Managing Director of the Competence Center Bending

Sven Künkels, COO/Managing Director of the Competence Center Bending

Som operativ chef (COO) på Bystronic, ansvarar Sven Künkels sedan den 1 maj, 2015 för resurssnål (lean) produktion, kvalitet, försörjningskedjor och inköp. Sven Künkels började på företaget i januari 2001 som teknikchef och i augusti samma år fick han huvudansvaret för teknikfrågor inom företaget. Sedan oktober 2003 leder han Bystronics kompetenscenter för bockning. Innan han började på Bystronic var han driftchef på Benthin AG och hade dessförinnan olika ledningsroller på AUTOKRAFT GmbH och OTN Oberflächentechnik GmbH.

 
 
 

Affärsprocesser

Ekonomi och IT

Cornelia Gehrig, CFO + IT

Cornelia Gehrig, CFO + IT

Cornelia Gehrig ansvarar på koncernnivå för ekonomi och IT. Hon började i denna roll på företaget den 1 augusti 2011. Innan hon började på Bystronic hade hon globala chefspositioner inom olika branscher, bl.a. revision, försäkring och telekommunikation.

 

HR

Nicole Progin, Head of Human Resources

Nicole Progin, Head of Human Resources

Nicole Progin är sedan den 1 maj 2012 Bystronics HR-chef. Innan hon började på Bystronic hade hon ett flertal andra HR-chefspositioner, bl.a. som personalchef för EMEA på Swisslog AG i Buchs (AG) och HR-chef på Centris AG i Solothurn. Nicole Progin har en examen i företagsekonomi och har fortbildat sig inom personaladministration.

 

Företagskommunikation

Jean-Pierre Neuhaus, Head of Corporate Communications

Jean-Pierre Neuhaus,  Head of Corporate Communications

Jean-Pierre Neuhaus ansvarar för global företags- och marknadskommunikation på Bystronic. Han har haft denna befattning sedan i februari 2003. Han har mer än 25 års erfarenhet av företagskommunikation och PR, både på strategisk och operativ nivå. Jean-Pierre Neuhaus hade tidigare olika befattningar inom kommunikationsområdet på den schweiziska telekomkoncernen Ascom.

 

Marknadsföring

Gisella Ronchi, Head of Global Marketing

Gisella Ronchi, Head of Global Marketing  

Gisella Ronchi, som är chef för global marknadsföring, anslöt sig till Bystronic i april 2014 och tog med sig flera års erfarenhet av strategiska samarbeten och produktmarknadsföring. Sedan april 2015 ansvarar hon också för strategisk marknadsföring och produktledning. Hon var tidigare verksam på Hilti under 17 år och innehade där flera befattningar, både på huvudkontoret och för olika områden. Hennes sista uppdrag var som chef för affärsområdet mätsystem.  

 

Impressum   |   Juridisk information   |   Copyright © by Bystronic

 
top
This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.