Cassette Changer: nyhet till ByTrans Extended

Cassette Changer: nyhet till ByTrans Extended

July 2018

Bystronic förbättrar funktionen för automatiserad lastning och avlastning under laserskärning. Det nya tillvalet «Cassette Changer» utvidgar avlastningscykeln i automatiseringssystemet ByTrans Extended.

Med ByTrans Extended ökar användarna materialflödet under laserskärning. Automatiseringsenheten övertar dessutom lastningen och avlastningen på laserskärningsanläggningens växlingsbord. Till detta finns två kassetter tillgängliga, vilka tillhandahåller råplåtar till skärprocessen. Nu erbjuder Bystronic med det nya tillvalet «Cassette Changer» en förbättrad funktion för avlastning av färdigskurna detaljer och plåtar.

Tillvalet «Cassette Changer» ökar lastkapaciteten vid avlastning från växelbordet. Därtill kompletterar Bystronic systemet ByTrans Extended med två ytterligare tömningskassetter som via en egen transportbana avlägsnar färdigskurna detaljer och plåtar från skärprocessen under den automatiska lastningen och avlastningen.

Så fort den maximala lastvolymen för den första tömningskassetten har uppnåtts går den vidare till bortforsling. Den andra tömningskassetten sätts då in för fortsatt avlastning från växelbordet. Samtidigt ligger ytterligare plåtar redo i den automatiserade lastningens och avlastningens övre råmaterialkassetter och kan automatiskt matas till laserskäranläggningen utan att den automatiska avlastningscykeln behöver avbrytas. Särskilt vid natt- och helgskift är en sådan grad av autonomi väldigt viktig.

Utnyttja automatiseringspotentialen maximalt

Det här nya tillvalet är särskilt intressant för användare som använder ByTrans Extended som en fristående lösning utan anslutning till ett materiallager, för att automatisera laserskärningsprocessen så utrymmessnålt och flexibelt som möjligt. Med «Cassette Changer» utnyttjar därmed användaren den stora automatiseringspotentialen som ligger i en utökad avlastningskapacitet. Efter behov utrustar Bystronic automatiseringssystemet med det nya tillvalet vid nyköp eller kompletterar befintliga ByTrans Extended-system. «Cassette Changer» är först tillgänglig för version 4020 av ByTrans Extended.

Ökad automatiseringspotential: «Cassette Changer» förbättrar funktionen för avlastning av färdigskurna detaljer och plåtar.
Ökad automatiseringspotential: «Cassette Changer» förbättrar funktionen för avlastning av färdigskurna detaljer och plåtar.

Cookies behövs för att du ska kunna använda Bystronic-koncernens webbplats utan begränsningar. Några av dessa cookies kräver ditt uttryckliga godkännande. Vi ber dig godkänna användningen av cookies så att du kan använda alla funktionerna på webbplatsen. Detaljerad information om vilken typ av cookies vi hämtar in, hur cookies används, i vilket syfte vi inhämtar informationen samt utgångsdatum för respektive cookie får du genom att klicka på ”Mer information”.

Denna webbplats använder cookies. Varför då?
”Klicka här” för att läsa mer.