Den helautomatiska Production Line

Den helautomatiska Production Line

November 2018

Bystronic stod för höjdpunkten inom laserautomation när de presenterade Production Line på EuroBLECH 2018. Förbearbeta, skära, transportera och sortera plåtdetaljer efter uppdrag – allt detta kan vår helautomatiska produktionslinje ta hand om. Med hjälp av en genomgående programvaruarkitektur kan alla övriga processteg inom plåtbearbetningen integreras helt trådlöst.

Hur fungerar plåtproduktionen i en tid av automation och digitala nätverk? Bystronic presenterar en exklusiv lösning i och med Production Line. Production Line är en helautomatisk produktionslinje med ett fiberlaserskärningssystem i centrum. Vi integrerar Production Line i den befintliga plåtproduktionen med ett digitalt Shop Floor Control System. Detta ledningssystem ger kundföretaget möjligheten att utforma en produktionsmiljö runt Production Line, i vilken samtliga processteg i plåtbearbetningen integreras helt trådlöst. Därmed tar Bystronic nästa logiska steg i riktning mot integrerad automation och uppkopplade systemlösningar.

Production Line kan bearbeta plåtdetaljer i både stora serier och små dimensioner. Den integrerade lasertekniks- och automationslösningen anpassar sig flexibelt efter olika uppdrag och kan dessutom utökas ytterligare med individuella moduler som tillval. Idén bakom detta produktionskoncept är att samtidigt kunna tillgodose kraven på såväl mångsidighet som produktivitet inom industriell plåtproduktion. Kombinationen är möjlig tack vare de integrerade systemens och programvarornas modulära konstruktion, där alla processteg länkas samman i ett digitalt nätverk.

En fiberlaser på 10 kilowatt påskyndar arbetsflödet

Kärnan i Production Line är fiberlasern ByStar Fiber 3015. Den drivs av ett 10 kilowatt starkt aggregat och bestämmer hastigheten för hela produktionsprocessen. Inuti ByStar Fiber gömmer sig en patenterad fiberlaseroptik. Bystronics egenutvecklade skärhuvud anpassar sig exakt efter plåttjockleken och materialet under laserstrålens fokuspunkt. På så sätt uppnår fiberlaserskärningssystemet alltid en optimal bearbetningskvalitet i växlande plåttjocklekar och material. I Production Line bearbetar ByStar Fiber stål, rostfritt stål, aluminium och icke-järnmetaller som koppar och mässing, i plåttjocklekar från 0,8–25 millimeter.

Flexibel automation styr materialflödet

I direkt anslutning till fiberlasern finns lastnings- och avlastningssystemet ByTrans Cross. Automationsenheten har i uppgift att förse den snabba fiberlasern med rätt material samt att lasta ur färdiga detaljer. Därutöver lastar ByTrans Cross på de råplåtar som behövs och lastar av fiberlaserns växelbord efter skärning. ByTrans Cross är dessutom kopplad till ett materiallager. Här ligger alla råplåtar som behövs för skäruppdragen beredda. Materiallagret tar även över uppgiften med hantering av färdigskurna detaljer och restplåtar.

För att kunna erbjuda ännu flexiblare avlastning av laserskärningsanläggningen utökar Bystronic avlastningsfunktionen hos ByTrans Cross med modulen BySort. Därmed är det även möjligt att placera färdiga detaljer på ytterligare avlastningsplatser bredvid laserskärningsanläggningen. Det hjälper exempelvis till vid bearbetning av stora serier där enstaka detaljer ska sorteras ut separat från materiallagret efter uppdrag. BySort staplar detaljer på materialvagnar, pallar, transportband eller till och med självkörande transportfordon, beroende på kraven i produktionsmiljön.

Presentation av nya lösningar för förbearbetning

I en påkostad monter på EuroBLECH-mässan visade Bystronic bland annat hur Production Line inom en snar framtid kan utökas med processer för förbearbetning av plåtdetaljer. Före laserskärningen förser det integrerade systemet ByFlex plåtdetaljerna med hål, inklusive gradning och gängning, och även försänkningar om så behövs. Tack vare integreringen av denna lösning, redan före själva laserskärningen, kan kundföretaget utnyttja tiden då Production Line har låg belastning optimalt.

Ledningssystem styr den uppkopplade produktionen

I takt med att användningen av uppkopplade system och automation ökar ställer sig plåttillverkare frågan hur man i framtiden ska styra och övervaka avancerade produktionsmiljöer där automatiserade produktionslinjer som Production Line och enskilda maskinsystem är uppkopplade mot varandra. Som svar på detta presenterade Bystronic Shop Floor Control System, en nyutvecklad programvaruarkitektur, i sin monter på EuroBLECH .

Shop Floor Control System övertar tillsammans med plåtbearbetningsstationerna den centrala styrfunktionen och hjälper kundföretaget att alltid upprätthålla ett konstant produktionsflöde där man kan hålla sig inom planerade produktions- och leveranstider. Laserskärningsanläggningar, bockningsmaskiner, automationslösningar, integrerad robotteknik och maskiner från andra tillverkare – allt detta måste synkroniseras i en uppkopplad produktion. Endast då kan ett produktionsuppdrag genomgå varje processteg i en avancerad produktion utan störningar.

Shop Floor Control System informerar alla anslutna system i realtid om den aktuella uppdragsstatusen, om nödvändiga underhållsåtgärder och uppdateringar samt om eventuella störningar. All denna information kan visas i ett kontrollrum. Här kan produktionsledningen när som helst se på skärmarna om de anslutna systemen körs inom grönt område och ifall störningar uppstår, och kan då snabbt åtgärda dessa.

Inställningar för cookies

Bystronic använder «nödvändiga cookies» för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, «valbara cookies» för att optimera din webbplatsupplevelse och «marknadsförings- och analyscookies» som används av tredje part för att kunna visa riktad marknadsföring till exempel på sociala medier.
Du kan när som helst ändra inställningarna för cookies genom att på den sida som visas klicka på länken «Inställningar för cookies». Mer information om cookies hittar du i vår Integritetspolicy.