Digitala tjänster

Digitala tjänster

Digitala nätverk

Med våra digitala tjänster hålls era nätverk välfungerande och uppdaterade med toppmodern teknik. Övervaka och analysera era processer. Våra lösningar hjälper er att göra produktionen mer transparent och effektiv.

Observer

Observer är ett webbaserat system för fjärrövervakning som håller dig informerad om anläggningens driftstatus och uppdragsbearbetningens förlopp. 

 • Tidig stilleståndsdetektering ökar tillgängligheten hos era system
 • Med platsoberoende kontroll av maskintillståndet kan du alltid hålla dig informerad om era system
 • Optimera tillverkningskostnaderna genom minskade avvikelser från den planerade produktionstiden

ByCockpit

  Digital realtidsinformation för plåtbearbetning. I ByCockpit får du direkt information om utvalda nyckeltal för maskinprestanda, produktivitet och lagerhållning. 

  • Total transparens för högre produktivitet och optimeringspotential. Övervakning i realtid som ger dig tillgång till nyckeltal för alla integrerade Bystronic skär- och bockningsmaskiner (med OPC-UA-gränssnitt)
  • Unik widgetlayout med samlad översikt över tillverkningen och detaljinformation om maskinprestanda, maskinutnyttjande, drift- och väntetider samt materialbestånd i lager
  • En konfiguration för varje användare. Stort urval av widgetar gör det enkelt att välja vilka nyckeltal och datakombinationer som ska visas i ByCockpit med dra & släpp-metoden
  • Nyckeltalsövervakning överallt, hela tiden. ByCockpit kan användas som webbapplikation i snart sagt alla typer av mobilenheter

Cookies behövs för att du ska kunna använda Bystronic-koncernens webbplats utan begränsningar. Några av dessa cookies kräver ditt uttryckliga godkännande. Vi ber dig godkänna användningen av cookies så att du kan använda alla funktionerna på webbplatsen. Detaljerad information om vilken typ av cookies vi hämtar in, hur cookies används, i vilket syfte vi inhämtar informationen samt utgångsdatum för respektive cookie får du genom att klicka på ”Mer information”.

Denna webbplats använder cookies. Varför då?
”Klicka här” för att läsa mer.