Observer
Observer
Observer är ett webbaserat system för fjärrövervakning
Observer är ett webbaserat system för fjärrövervakning
1
2
3

Observer

Kundnytta

  • Förbättrat maskinutnyttjande tack vare tidigare avbrottsdetektering
  • Platsoberoende kontroll av maskinens status ger högre funktionssäkerhet
  • Optimerade tillverkningskostnader tack vare minskade avvikelser från planerade produktionstid

Impressum   |   Juridisk information   |   Copyright © by Bystronic

 
top
This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.