BySoft 7 Plant Manager

BySoft 7 Plant Manager

Vad är Plant Manager?

Plant Manager är ett unikt verktyg för automatisk, databaserad planering och övervakning av laserskärnings- och bockningsprocesser.

Vilka uppgifter kan Plant Manager överta?

Alla ERP-system är indelade i separata arbetscykler i produktionskedjan. En av dessa cykler utgörs av grovplanering av skärnings- och bockningsprocessen. Här träder Plant Manager in och bedömer och förfinar planeringen automatiskt. Du sparar både arbetsmoment och tid, samtidigt som kostnaderna och antalet felkällor minskar. Plant Manager initierar och övervakar dessutom detaljproduktionen och ger dig tillgång till en mängd information.

Planering

Planering
 • Plant Manager hämtar orderdata från ERP-systemet eller andra källor och länkar samman dem med CAD-informationen 
 • Plant Manager grupperar detaljerna efter materialtyp, materialtjocklek och leveransdatum, samt efter skärhuvud, munstycke och maskin 
 • Programmet genererar optimala skärnings- och bockningsprogram och använder den teknik som passar bäst för varje uppgift 
 • Plant Manager minskar ställtiderna genom att planera bockningsverktygen optimalt

Produktion

Produktion
 • Plant Manager hanterar och styr alla maskinuppdrag och klarar även expressorder 
 • Programmet planerar in underhåll och arbetsskift 
 • Plant Manager övervakar och visualiserar processerna i de olika maskinsystemen och meddelar status för dessa system 
 • Plant Manager ger dig en fullständig produktionsöversikt

Statistik

Statistik
 • Plant Manager utvärderar alla relevanta maskin- och orderdata och tillhandahåller motsvarande statistik 
 • Om en fördefinierad händelse inträffar får du ett e-postmeddelande från Plant Manager

Kundnytta

 • Snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv detaljproduktion
 • Processerna blir mer tillförlitliga, eftersom den manuella hanteringen minimeras och maskinerna underhålls regelbundet
 • Fullständig överblick över produktionen och status för maskinsystemen
 • Du får tillgång till data som kan öka produktionens effektivitet ytterligare

Cookies behövs för att du ska kunna använda Bystronic-koncernens webbplats utan begränsningar. Några av dessa cookies kräver ditt uttryckliga godkännande. Vi ber dig godkänna användningen av cookies så att du kan använda alla funktionerna på webbplatsen. Detaljerad information om vilken typ av cookies vi hämtar in, hur cookies används, i vilket syfte vi inhämtar informationen samt utgångsdatum för respektive cookie får du genom att klicka på ”Mer information”.

Denna webbplats använder cookies. Varför då?
”Klicka här” för att läsa mer.