BySoft 7 CAD/CAM System

BySoft 7 CAD/CAM System

Konstruera och beräkna detaljer, ta fram skärplaner och bockningsprogram, planera och övervaka tillverkningsprocesser: Det går inte att föreställa sig modern plåtbearbetning utan effektiva programvaror som BySoft 7. BySoft 7 innehåller många olika funktioner men är ändå enkelt att använda. Arbetet kan utföras snabbt, kostnadseffektivt och tillförlitligt och det är lätt att få en överblick över helheten. BySoft 7 – Make it easy.

Konstruera detaljer

Konstruera detaljer

BySoft 7 är perfekt för detaljkonstruktion tack vare sin kraftfulla och etablerade 3D-CAD-teknik. BySoft 7 sörjer för att du alltid har tillgång till exakt de verktyg som behövs för varje situation, ger en tydlig bild över modellens aktuella status och är mycket intuitivt att arbeta med. På ett snabbt och säkert sätt kommer du fram till rätt 3D-modeller för de detaljer som ska tillverkas.

Ta fram skärplaner

Ta fram skärplaner

BySoft 7 ser automatiskt till att utnyttja så stor del av plåtar, rör och profiler som möjligt och får ut så många detaljer som är tekniskt möjligt. I BySoft 7 finns många funktioner för detta, till exempel olika metoder för nestning. BySoft 7 optimerar dessutom skärprocesserna och väljer automatiskt bästa möjliga skärningsteknik.

Ta fram bockningsprogram

Ta fram bockningsprogram

Med BySoft 7 kan du skapa perfekta bockningsprogram. Bockningssekvens, bakre anslagets position och verktygsriggning fastställs automatiskt, vilket gör att bockningsprocessen kan startas snabbare. BySoft 7 kan även simulera bockningssekvensen och påvisa eventuella kollisioner. Det ökar säkerheten, sparar tid och material och förkortar genomloppstiderna för jobben.

Planera och övervaka tillverkningsprocesser

Planera och övervaka tillverkningsprocesser

Med BySoft 7 går skär- och bockningsjobben snabbt och enkelt, eftersom man alltid får en överblick över hela tillverkningsprocessen och kan fatta de rätta besluten baserat på fakta. Resultatet blir punktliga leveranser med förmånliga villkor. Dessutom initierar och övervakar BySoft 7 automatiskt detaljproduktionen och ger sekundsnabb tillgång till all relevant produktions- och maskininformation. Därigenom uppnås maximal transparens.

Modul

2D-bearbetning

Den här modulen kan användas för att konstruera detaljer, samt läsa in och bearbeta befintliga CAD-data. Skapa perfekta skärplaner för bearbetning av plåtar och andra platta material

2D-bearbetning
 • Med BySoft 7 konstrueras detaljerna med en kraftfull och etablerad 2D- och 3D-CAD
 • Skärningsprogram skapas i en handvändning, eftersom BySoft 7 har en intuitiv struktur och förvandlar även oerfarna användare till programmeringsproffs
 • Detaljkostnaderna minskar eftersom råmaterialet utnyttjas maximalt. I BySoft 7 finns många funktioner för detta, till exempel olika nestningsmetoder
 • När du trycker på knappen väljer BySoft 7 alltid den rätta skärningstekniken och implementerar den på ett smidigt sätt
 • Tack vare de många funktionerna i BySoft 7 hanteras processerna på ett säkert sätt. Maskinerna utnyttjas maximalt och producerar perfekt tillskurna detaljer
 • Tillval för BySort: Skapa automatiska sorteringsplaner för att optimera avstaplingen av produktionsdetaljer

Bockning

Den här modulen kan användas för att modellera detaljer, samt för att läsa in och bearbeta befintliga CAD-data. Med den tar du fram perfekta utbrednings- och bockningsprogram.

Bockning

 • Med BySoft 7 konstrueras detaljerna med en kraftfull och etablerad 2D- och 3D-CAD
 • Kantpressarna utnyttjas fullt ut, eftersom detaljerna inte längre programmeras vid maskinen, utan i BySoft 7
 • Alla relevanta maskin- och verktygsdata för kantpressen/pressarna lagras i BySoft 7. På så sätt kan du skapa perfekta utbredningar. Värdena för bockavdrag har fastställts empiriskt av experter
 • Eftersom bockningssekvensen kan simuleras i sin helhet kan man förhindra kollisioner och kostsamma fel
 • Uppdragen går snabbare att förbereda, eftersom BySoft 7 tar fram ett förslag på bockningssekvens, bakre anslagens position och verktygsriggning
 • Optimera ställtiderna vid tillverkning av flera bockningsdetaljer. BySoft 7 föreslår en optimal bearbetningsföljd

Rörbearbetning

Den här modulen kan användas för att konstruera detaljer, samt läsa in och bearbeta befintliga CAD-data. Du skapar perfekta skärplaner för bearbetning av rör och profiler.

Rörbearbetning
 • Med BySoft 7 konstrueras detaljerna med en kraftfull och etablerad 2D- och 3D-CAD
 • Skärningsprogram skapas snabbt och enkelt, även för komplexa rör och profiler, eftersom BySoft 7 har en intuitiv struktur och förvandlar även oerfarna användare till programmeringsproffs
 • Genom att vända på rör och detaljer kan man nesta dem mer effektivt. Råmaterialet utnyttjas maximalt och detaljkostnaderna minskas ytterligare
 • När du trycker på knappen väljer BySoft 7 alltid den rätta skärningstekniken och implementerar den på ett smidigt sätt
 • Tack vare de många funktionerna i BySoft 7 hanteras processerna på ett säkert sätt. Maskinerna utnyttjas maximalt och producerar perfekt tillskurna detaljer

Inställningar för cookies

Bystronic använder «nödvändiga cookies» för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, «valbara cookies» för att optimera din webbplatsupplevelse och «marknadsförings- och analyscookies» som används av tredje part för att kunna visa riktad marknadsföring till exempel på sociala medier.
Du kan när som helst ändra inställningarna för cookies genom att på den sida som visas klicka på länken «Inställningar för cookies». Mer information om cookies hittar du i vår Integritetspolicy.

BySoft 7 heter numera BySoft CAM!