Laserskärningssystem

Laserskärning

Laserskärning

Laserskärning är en termisk skärmetod för plåtbearbetning. Laserstrålen skapas i laserkällan (resonatorn), transporteras via optisk fiberkabel eller speglar till maskinens skärhuvud och fokuseras där med hjälp av en lins till en mycket koncentrerad stråle med hög effekt. Denna koncentrerade laserstråle träffar plåten och smälter den. 

Bystronic använder två typer av laserkällor: fiberlaser och CO₂-laser.

Fiberlaser

Fiberlaser är den effektivaste typen av laserskärning. Laser­strålen skapas i en aktiv fiber och leds till maskinens skärhuvud via en optisk transportfiber. Fiberlasrar är betydligt mindre än CO‑lasrar och ger mångdubbelt högre effekt vid samma strömtillförsel. En fiberlaserskäranläggning lämpar sig för bearbetning av både tunna och tjocka plåtar i stål, rostfritt stål, aluminium och icke-järnmetaller (koppar och mässing).

Fiberlaser
CO₂-laser

CO₂-laser

Med en CO₂-laser används en gasblandning för att skapa laserstrålen. Den högspänning som krävs i resonatorn alstras med hjälp av slitagefria exciteringsmoduler av halvledartyp. Bystronic använder sådana moduler eftersom de blir mer effektiva och mer tillförlitliga än de vanligast förekommande lösningarna. CO₂-tekniken lämpar sig för användare som vill bearbeta olika material och tjocka plåtar.

Bystronics laserkällor

Ett brett urval av olika, effektstarka laserkällor är ett av Bystronics kännemärken. Alla våra lasrar håller högsta klass och arbetar tack vare sin höga verkningsgrad även ytterst energieffektivt. I produktportföljen finns både fiber- och CO₂-lasrar.

Bystronics laserkällor

Cookies behövs för att du ska kunna använda Bystronic-koncernens webbplats utan begränsningar. Några av dessa cookies kräver ditt uttryckliga godkännande. Vi ber dig godkänna användningen av cookies så att du kan använda alla funktionerna på webbplatsen. Detaljerad information om vilken typ av cookies vi hämtar in, hur cookies används, i vilket syfte vi inhämtar informationen samt utgångsdatum för respektive cookie får du genom att klicka på ”Mer information”.

Denna webbplats använder cookies. Varför då?
”Klicka här” för att läsa mer.