Bockning

2D becomes 3D.

A tapered tool bends the piece into its desired shape.

 

Bockning

Kantbockning är en metod för att bocka plåt. Den följer direkt på skärningen i bearbetningskedjan. Arbetsstycket placeras på ett underverktyg med V-formad öppning. Ett kilformat verktyg (kniven) pressar in arbetsstycket i V-öppningen och bockar det på så sätt till önskad vinkel.

Prägling

Vid prägling pressar kniven in arbetsstycket i matrisen med ett tryck som är upp till fyra gånger större än vid luftbockning. Eftersom kniv och matris har samma vinkel sker en «utprägling» av arbetsstycket. Som formningsmetod ger prägling mycket stor vinkelnoggrannhet. Olika plåttjocklekar och återfjädring hos materialet utjämnas genom ren bockningskraft. Kantpressarna från Bystronic genererar därvid ett ytterst exakt tryck. Det innebär att präglingsmetoden håller högsta kvalitet. Dessutom kan man vid prägling uppnå mindre radier och skänklar än vid luftbockning.

Luftbockning

Fiber laser

Vid luft- eller fribockning pressar öververktyget in arbetsstycket i underverktygets dynöppning, men inte ända till matrisbotten. Det innebär att arbetsstycket under hela bockningsprocessen bara vilar på underverktygets båda dynkanter. Bockningsvinkeln avgörs av hur djupt öververktyget pressas in i matrisen. Med luftbockning går det att bocka olika vinklar utan verktygsbyte.

 

Dynamisk bombering

På kantpressarna i Xpert-serien använder Bystronic sedan länge dynamisk bombering. Detta unika kompenseringssystem anpassar automatiskt den nedre maskinbäddens bågform under bockningen. Med den senaste generationens dynamiska bombering utförs denna korrigering i realtid och med den allra modernaste sensortekniken. På så vis uppnås exakta och konstanta bockningsresultat, och det även vid bockningsdetaljer som är över tre meter långa.

Precision

Precisionen är det viktigaste hos en kantpress. Små avvikelser från den önskade bockningsvinkeln går av fysikaliska skäl inte att undvika. Bockningsvinkeln blir då antingen i princip inexakt, eller så får den variera över hela bockningslängden. Vid luftbockning utjämnar kompenseringssystemen dessa fel. Bystronic använder den unika metoden med hydraulisk-dynamisk bombering i sina kantpressar: Kniven och matrisen ges då en specifik bågform, och på så vis utjämnas den deformering som uppstår under bockningsprocessen. Avgörande är dessutom hur arbetsstycket uppför sig under bockningen. För att bockningsresultatet ska bli exakt förser toppmodern sensorteknik kantpressens styrning med all nödvändig information. Där utvärderas dessa data och omvandlas med hjälp av automatiska korrigeringar till en intelligent bockningsprocess.

Kantpressar

 
 
 

Impressum   |   Juridisk information   |   Copyright © by Bystronic

 
top
This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.