Kantpressar

Bockning

Bockning

Kantbockning är en metod för att bocka plåt. Den följer direkt på skärningen i bearbetningskedjan. Arbetsstycket placeras på ett underverktyg med V-formad öppning. Ett kilformat verktyg (kniven) pressar in arbetsstycket i V-öppningen och bockar det på så sätt till önskad vinkel.

Bockningsverktyg

Perfekta bockningsresultat med rätt verktyg. Originalverktyg från Bystronic är de enda i sitt slag där maskinegenskaperna utvecklas fullt ut för att dina komponenter alltid ska kunna bockas exakt.

Bockningsverktyg
Luftbockning

Luftbockning

Vid luft- eller fribockning pressar öververktyget in arbetsstycket i underverktygets dynöppning, men inte ända till matrisbotten. Det innebär att arbetsstycket under hela bockningsprocessen bara vilar på underverktygets båda dynkanter. Bockningsvinkeln avgörs av hur djupt öververktyget pressas in i matrisen. Med luftbockning går det att bocka olika vinklar utan verktygsbyte.

Dynamisk bombering

På kantpressarna i Xpert-serien använder Bystronic sedan länge dynamisk bombering. Detta unika kompenseringssystem anpassar automatiskt den nedre maskinbäddens bågform under bockningen. Med den senaste generationens dynamiska bombering utförs denna korrigering i realtid och med den allra modernaste sensortekniken. På så vis uppnås exakta och konstanta bockningsresultat, och det även vid bockningsdetaljer som är över tre meter långa.

Dynamisk bombering
Precision

Precision

Precisionen är det viktigaste hos en kantpress. Små avvikelser från den önskade bockningsvinkeln går av fysikaliska skäl inte att undvika. Bockningsvinkeln blir då antingen i princip inexakt, eller så får den variera över hela bockningslängden. Vid luftbockning utjämnar kompenseringssystemen dessa fel. Bystronic använder den unika metoden med hydraulisk-dynamisk bombering i sina kantpressar: Kniven och matrisen ges då en specifik bågform, och på så vis utjämnas den deformering som uppstår under bockningsprocessen.

Cookies behövs för att du ska kunna använda Bystronic-koncernens webbplats utan begränsningar. Några av dessa cookies kräver ditt uttryckliga godkännande. Vi ber dig godkänna användningen av cookies så att du kan använda alla funktionerna på webbplatsen. Detaljerad information om vilken typ av cookies vi hämtar in, hur cookies används, i vilket syfte vi inhämtar informationen samt utgångsdatum för respektive cookie får du genom att klicka på ”Mer information”.

Denna webbplats använder cookies. Varför då?
”Klicka här” för att läsa mer.