Behov och lösningar

Behov och lösningar

Automationslösningar optimerar materialflödet, förbättrar maskinutnyttjandet och ökar både arbets- och processäkerheten. Enheterna är modulärt uppbyggda, så att automationsgraden kan anpassas senare. Lösningarna sträcker sig från enkel hantering till helautomatisk drift.

Laserskärningsanläggning Automatiseringssystem

Byloader ByTrans ByTrans Extended ByTrans Cross BySort* ByTower**
ByStar Fiber 3015 X X X X X X
ByStar Fiber 4020 X
X X X
ByStar Fiber 6225

ByStar Fiber 8025

BySprint Fiber 3015 X X X X
X
BySprint Fiber 4020 X
X X

BySmart Fiber 3015 X X X X X X
BySmart Fiber 4020 X X X X X
BySprint Pro 3015 X X X X
X
BySprint Pro 4020 X
X X

X    Går att få i kombination med motsvarande laserskärningsanläggning
O    På begäran
*     Funktioner endast i kombination med ByTrans Cross
**   Funktioner endast i kombination med ByTrans/ByTrans Extended

> Alla nämnda produkter finns inte tillgängliga i samtliga länder.

Integritetspolicy

Bystronics webbplats använder externa komponenter som kan användas för att samla in uppgifter om hur du använder webbplatsen och för att tillhandahålla sociala mediafunktioner.  Integritetspolicy