Behov och lösningar

Behov och lösningar

Automationslösningar optimerar materialflödet, förbättrar maskinutnyttjandet och ökar både arbets- och processäkerheten. Enheterna är modulärt uppbyggda, så att automationsgraden kan anpassas senare. Lösningarna sträcker sig från enkel hantering till helautomatisk drift.

Laserskärningsanläggning Automatiseringssystem

Byloader ByTrans ByTrans Extended ByTrans Cross BySort* ByTower** BytransCross
ByStar Fiber 3015 X X X X X X
ByStar Fiber 4020 X
X X X

ByStar Fiber 6225

O
ByStar Fiber 8025

O
BySprint Fiber 3015 X X X X
X
BySprint Fiber 4020 X
X X


BySmart Fiber 3015 X X X X X X
BySmart Fiber 4020 X X X X X

BySprint Pro 3015 X X X X
X
BySprint Pro 4020 X
X X


X    Går att få i kombination med motsvarande laserskärningsanläggning
O    På begäran
*     Funktioner endast i kombination med ByTrans Cross
**   Funktioner endast i kombination med ByTrans/ByTrans Extended

Konfiguration av automation

> Alla nämnda produkter finns inte tillgängliga i samtliga länder.

Cookies behövs för att du ska kunna använda Bystronic-koncernens webbplats utan begränsningar. Några av dessa cookies kräver ditt uttryckliga godkännande. Vi ber dig godkänna användningen av cookies så att du kan använda alla funktionerna på webbplatsen. Detaljerad information om vilken typ av cookies vi hämtar in, hur cookies används, i vilket syfte vi inhämtar informationen samt utgångsdatum för respektive cookie får du genom att klicka på ”Mer information”.

Denna webbplats använder cookies. Varför då?
”Klicka här” för att läsa mer.