Mobile Bending Cell

Mobile Bending Cell

Mobil automation för höghastighetsbockning

  • Idealisk för skiftande uppdragstyper: Manuell bockning av komplexa, mindre partier och automatisk bockning av stora partier
  • Smart automation för processäker flerskiftsdrift av Xpert 40 med låg bemanning
  • Plug & Bend-koncept: Mobile Bending Robot ställs in på bara några få minuter vid anslutning till Xpert 40. Hela systemet förblir mobilt och kompakt trots automationsdelen
  • Smidig offlineprogrammering av bockningsuppdrag. Efter anslutning kan data enkelt importeras till ByVision Bending utan avbrott i pågående produktion
  • Enkel uppgradering: Xpert 40 kan uppgraderas med Mobile Bending Robot när som helst
Mobile Bending Cell
Max. bärlast 10 kg
Max. storlek per del ca. 300 x 600 mm
Max. vikt per del ca. 7 kg
Lufttillförsel 5 – 7 bar
Vikt 1 t

Cookies behövs för att du ska kunna använda Bystronic-koncernens webbplats utan begränsningar. Några av dessa cookies kräver ditt uttryckliga godkännande. Vi ber dig godkänna användningen av cookies så att du kan använda alla funktionerna på webbplatsen. Detaljerad information om vilken typ av cookies vi hämtar in, hur cookies används, i vilket syfte vi inhämtar informationen samt utgångsdatum för respektive cookie får du genom att klicka på ”Mer information”.

Denna webbplats använder cookies. Varför då?
”Klicka här” för att läsa mer.